Miljø

Disse trærne kan fange opp mer enn bilen din slipper ut

Skogen er undervurdert i klimaavtalene, mener forskere.

Det er 40 prosent mer karbon lagret i verdens skoger enn i alle kjente beholdninger av fossilt brensel.

nrk.no

Foto:Pixabay/Piro4d

Ansvaret for miljøkriminalitet bør fortsatt ligge i en nasjonal politienhet

Miljødirektoratet mener det er uheldig å overføre ansvaret for miljøkriminalitet fra Økokrim til et politidistrikt. Vi anbefaler et sterkt fagmiljø på miljøkrim på sentralt, nasjonalt nivå, i tillegg til miljøenheter i politidistriktene.

miljodirektoratet.no

 

MILJØVERN

 

"Miljøvern skal sikre eksistensgrunnlaget for planter, dyr og mennesker og kan hevdes å omfatte vern av både naturen (naturvern) og kulturlandskapet, det siste inkludert bygningsvern. Dette har blitt særlig aktuelt de siste 50 år da forurensede utslipp til naturen har økt dramatisk."

KLIMA- OG MILJØVERNDEPARTEMENTET

Ivaretakelse av regjeringens miljøvernpolitikk.

NORGES MILJØVERNFORBUND

"Norges Miljøvernforbund (NMF) er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon som ble stiftet i 1993, og har sitt hovedsete i Bergen. NMF har aktive medlemmer og nærmiljøgrupper over hele landet, og vi har regionskontorer i Tromsø og Oslo."

NATURVERNFORBUNDET

"Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 24 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet."

KURSGUIDEN.NO - MILJØ- OG NATURVERN

 

"Jordkloden er under et stort press, og miljøvern og naturvern er viktigere enn noen gang. Vil du vite mer om hvordan man jobber for et bedre miljø, og hvordan man forsøker å bevare naturen? Innen miljøvern og miljøarbeid finnes det flere viktige temaer. På globalt plan er man opptatt av klimaendringer, global oppvarming og fornybare energikilder, og på lokalt plan hører vi ofte om ENØK og energisparing. Her finner du kurs innen alt som har med energi, klima og miljø å gjøre."

 

PLASTFORURENSNING

"Vil erstatte plast med spiselig mirakelmateriale.

All plasten som havner i naturen og i havet er et raskt voksende miljøproblem. Den gode nyheten er at det finnes et nedbrytbart og naturlig materiale som kan erstatte plast."

"Miljøvern skal sikre eksistensgrunnlaget for planter, dyr og mennesker og arbeider for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Flere organisasjoner og forbund samarbeider med skoler om gjennomføring av undervisningsopplegg og har utarbeidet materiell som lærer kan benytte seg av på egen hånd."

"Du kan se eksempler på samarbeidsprosjekter med beskrivelser og nettressurser eller finne en aktuell samarbeidspartner for deg ved å søke i kartet søk i kartet på Miljø – og naturvern, her finner du miljøvernorganisasjoner og naturvernforbund i hele landet."

"Omkring 1970 ble flere i Norge opptatt av at presset mot naturen nærmet seg grensen for hva den kunne tåle.

Vern av natur hadde i 1960-årene særlig dreid seg om «klassisk naturvern»: beskyttelse av landskaper og vern mot vann- og luftforurensning fra deler av industrien. I 1970-årene begynte man også å snakke om «miljø» og «økologi»."

 

Copyright @ All Rights Reserved

Bank